Sivil Toplum Kuruluşları İçin Veri Hizmetleri

Faliyet ve araştırmalarınızın verilerini görselleştirin. Veri görselleştirme ile daha anlaşılır ve sade raporlar oluştururuz. Bu sayede fırsat ve tehlikeleri gerçekleşmeden öngörebilirsiniz. Kuruluşunzun veri görselleştirme ihtiyacı için şimdi bizimle iletişime geçin.

Faaliyet, araştırma vb raporlarının grafik, infografik ya da harita olarak gösterimi ile içeriklerin daha kolay anlaşılmasını sağlayabilirsiniz. Değişken verilere göre kolayca güncelleyebileceğiniz grafik gösterimler oluşturabiliriz. Verilerin istenen parametrelerde tasniflenmesi ile belirli bir yöntemde veri toplayabilirsiniz. Bir veri yönetim sistemi ile takip ve yönetim işleriniz kolaylaşır.

Kazanımlarınız

Uzun süre üzerine çalıştığınız proje verilerini daha anlaşılır grafikler ve tablolarla sunabilirsiniz.

Görselle desteklenen veriler daha akılda kalıcıdır. Aynı zamanda daha estetik sunumlar oluşturmanızı kolaylaştırır.

STK'lar İçin Veri Yönetimi ve Görselleştirme

Gelişkin filtreleme

Yaş, coğrafi bilgiler, cinsiyet, eğitim durumu, gelir durumu gibi çok sayıda parametre bazında filtreleme yapabilirsiniz. Yığınla bilgi ve belgeyle uğraşmanıza gerek kalmaz kolay kullanımı ile işlerinize daha çok zaman ayırabilirsiniz

 
 

Dinamik veri yönetimi

Dinamik verilere uygun olarak grafiklerin güncellenmesini sağlayabilirsiniz. Yaş, işlem tarihi vb değişken veriler otomatik olarak veri sisteminizde güncellenir. Raporlama çalışmaları için harcanan düzenleme, güncelleme işlerinizi otomatik hale getirebilirsiniz.